MkMap

Почетна :: Сите локации на едно место

Електрика,водовод и одвод,санитарија,бои и лакови,железарија,фасадни материјали и гипс плочи,хидро изолации.
 
Работно време:
Пон - Нед:
07:00 - 08:00
 
e-mail:
web:
 
 fb Instagram
  

Работно време:
Пон - Саб: 08:00 - 16:00
Недела: не работиме
 
 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web
 
 fb Instagram
  
 
Работно време:
Пон - Пет:  08:00 - 21:00
Саб - Нед: 08:00 - 20:00

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:

fb Instagram

Сопоственик е Дипл. Ел. инж. Димитар Пеев, а извршни директори Ел. инж. Ангел Пеев и Ел. инж. Горан Пеев. Основана е во 1988 година.

Во "Унион Инг" се вработени високо стручни кадри: инжинери, техничари, економисти, правници, менаџери и др.

Во изминатите години на работење "Унион Инг" се разви и понуди на пазарот голем број на висококвалитетни производи од сопствено производство. Развој и освојување на нови производи за Електромонтажерските претпријатија во Р. Македонија и надвор од земјата.

"Унион Инг" располага со широк асортиман на сопствени производи и тоа: кабловски приклучни папучи, кабловски спојни чаури, механички кабловски стегалки, струјни кабловски стегалки, Al унимакс стегалки, опрема за самоносив кабел, компресиони спојни чаури, конзоли за самоносив кабелски сноп, прави и криви носачи за НН мрежа и ВН далноводи. За сите свои производи поседува АТЕСТИ од Електротехнички и Машински факултет во Скопје.

Работните задачи на "Унион Инг" се:

"СЕКОГАШ ДА ПОНУДИ НАЈДОБАР КВАЛИТЕТ И БРЗА УСЛУГА СО НАЈНИСКИ ЦЕНИ".

 
 
Работно време:
Пон - Пет:  08:00 - 16:00
Саб - Нед: не работиме

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web: www.unioning.com.mk

fb Instagram

КОМПАНИЈАТА СЕ ЗАНИМАВА СО ИЗВЕДБА НА ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ, ТРАФОСТАНИЦИ, ГРОМОБРАНСКО ЗАЗЕМЈУВАЊЕ, ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОПТИЧКА МРЕЖА
КОМПАНИЈАТА ВО ПОСЛЕДНИВЕ 4 ГОДИНИ СЕ ЗАНИМАВА СО ПОСТАВУВАЊЕ НА  ИНСТАЛАЦИИ ЗА  (Fiber To The Home) ОПТИЧКА МРЕЖА., КАКО ВО СТАНБЕНИ ЗГРАДИ, ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ, ТАКА И ЗА ОПФАТ НА КУЌИ СО ПОДЗЕМНА ИЛИ ВОЗДУШНА ИНСТАЛАЦИЈА .
 
 
Работно време:
Пон - Пет:  08:00 - 16:00
Саб - Нед: не работиме

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web: www.trafo-vod.mk

fb Instagram

 
 

Компанијата ТМ Штип е основана во 2003, со позабележителен интензитет на работење од 2007, за да се појави на листата на најбрзорастечки фирми во Македонија во периодот од 2009 до 2012 год.  на 32 место , а во својата основна дејност „Електроинсталатерски работи“ на 1во место.

Во изминатите години компанијата бележи континуиран пораст на работењето во сите сегменти , и тоа: вкупен приход, број на нови вработувања и модернизирање на технологијата.

Во моментот компанијата има 38 вработени од кои електроинжинери, машински инжинерi, електромонтери, електротехничари, автомеханичари, управувач со градежни машини,машински техничари, градежни работници и општи работници

ТМ се состои од 3 главни делови;

    ТМ Оператива – Изведба , надзор и монтажа на електроенергетска опрема како: Заземјување ,улично осветлување, кабелски водови, трафостанци, отстранување на дефекти, изведба на далекуводи од 10,20,35 и 110 kV напонски нивоа, филтрирање на трансформаторско масло, компензација на реактивна енергија итн.
    ТМ Одделение контрола- располага со сопствен простор и 2 мерни коли (Saba KMT Centrix-1 2014год.). Акредитирани за: Трасирање на кабли, лоцирање место на дефект на подземни кабли, напонско испиување на кабли, термовизиско снимање, електроенергетска овесна опрема – сила на кинење, исправност на ел. инсталација, квалитет на електрична енергија,диелектрична пробојност на трансформаторско масло, системи за громобранска заштита, итн.
    ТМ Овесна и спојна опрема- Во 2014 ТМ купи дел од поранешниот југословенски бренд ЕМО Охрид, погонот за овесна и спојна опрема во Штип. Во погонот се изработува Овесна и спојна опрема за дистрибутивни мрежи до 400 kV, Опрема за столбови (конзоли и носачи на изолатори) за низок напон, Комплетен асортиман на овесна и спојна опрема за далекуводи до 400 kV, Комплетен асортиман на овесна и спојна опрема за разводни постројки до 400kV

ТМ е флексибилна компанија која ги следи барањата на клиентите, применувајќи ги најновите технолошки достгнувања, техничката регулатива и стандарди. Располага со:

Лиценца А за изведување на градби од прва категорија

Лиценца А за надзор на изградба на градби од прва категорија

Систем за управување со квалитетот според стандардот ISO 9001:2008

Систем за управување со животната средина според стандардот 14001:2004

Систем за управување со енергијата според меѓународниот стандард ISO 50001:2011

Стандард за управување со „Безбедност и Здравје“ OHSAS 18001:2007

Како понатамошни цели покрај развувањето во модернизација и обновување на возниот парк и техничките средства ќе посветиме внимание во тим за маркетинг, продажба и извоз на овесна и спојна опрема.

 
Работно време:
Пон - Пет:  07:00 - 15:00
Саб - Нед: не работиме

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web: www.tmstip.mk

fb Instagram

 
 
Компанијата ТЕХНО - АЛАРМ се занимава со производство, промет, монтажа и сервис на:
- Системи за рано откривање на пожар и автоматско гасење на пожар
- Системи за детекција на кражба
- Видео мониторинг системи
- Системи за регистрација на влез-излез, со ограничен пристап
- Изведување на електро инсталации
 
Работно време:
Пон - Пет:  08:00 - 16:00
Саб - Нед: не работиме

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:

fb Instagram

 
ТЕРМОПЛАМ ·-СЕРВИС ЗА ГОРИЛНИЦИ ·е синоним за квалитет, професионален пристап, одговорност - гаранција за добар завршен проект.
Конкретно фирмата е формирана 1990година и успешно работи и опстојува на пазарот веќе 20 години. Главна дејност е сервисирање, монтажа и продажба на нафтени, мазутни и гасни горилници а исто така проектира и енергетски постројки.
Сервисира и монтира горилници ·од разни производители како·Weihaupt-Germany, Ecoflam-Italy, Riello-Italy, Lamborgini-italy ,Venterm-Croatia, а врши и продажба на·Weishaupt и Ecoflam за кој е и е овластен сервис .
Сервисот располага со високостручна ·екипа која што е на располагање 24 часа на нашите клиенти.З а овие 20 години ·Термоплам е присутен во многу постоечки и нови објекти како што се пекари, болници, градинки, касарни, модни конфекции, месни идустрии,тутунски иудустрии, млекари, помали и поголеми погони.
Располагаме со севкупна опрема за горилници и котли.
 
Работно време:
Пон - Пет:  07:00 - 15:30
Саб - Нед: не работиме

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web: www.termoplam.com

fb Instagram

Трговија со опрема за осветлување

Работно време:
Пон - Пет:  09:00 - 20:00
Саб - Нед: не работиме

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:

fb Instagram

Page 1 of 4
Скачать шаблон Joomla с JooMix.org