Клиники

Почетна :: Клиники | Општа медицина

ПЗУ МЕДИКА е формирана во 1993 година, како прва приватна здраствена установа во општина Струмица. Цели 27 години "ПЗУ Медика" работи во полза на зачувавање и унапредување на здравјето на своите пациенте. Започна како Ординација по Општа Медицина се развиваше постепено зголемувајќи го својот број на вработени и одделенија на стручност.

ПЗУ МЕДИКА - располога со две ординации по Општа Медицина, Психијатриска ординација , Гинеколошко акушерска ординација, ординација по Трудова медицина и биохемиска лабораторија. Стручниот кадар го сочинуваат: специјалист по психијатрија, специјалист по гинекологија и акушерство, специјалист по трудова медицина , доктори по општа медицина медицински сестри, дипломирани биохемичари и лабораториски техничари.

 
Работно време:
Понеделник -петок: 08:00 - 15:00

ПЗУ МЕДИКА е формирана во 1993 година, како прва приватна здраствена установа во општина Струмица. Цели 27 години "ПЗУ Медика" работи во полза на зачувавање и унапредување на здравјето на своите пациенте. Започна како Ординација по Општа Медицина се развиваше постепено зголемувајќи го својот број на вработени и одделенија на стручност.

ПЗУ МЕДИКАрасполога со две ординации по Општа Медицина, Психијатриска ординација , Гинеколошко акушерска ординација, ординација по Трудова медицина и биохемиска лабораторија. Стручниот кадар го сочинуваат: специјалист по психијатрија, специјалист по гинекологија и акушерство, специјалист по трудова медицина , доктори по општа медицина медицински сестри, дипломирани биохемичари и лабораториски техничари.

 
Работно време:
Понеделник -петок: 08:00 - 15:00

 Дијагностичка лабараторија Биохем Медика e прва приватна здраствена установа во земјата, која своите почетоците ги бележи во 1991 година. И од самите почетни денови е посветена на  издавање квалитетни , високо професионални услуги од областа на медицинската лабараториска дијагностика, со цел да се заштити, зачува и подигне квалитетот на зравјето на пациентите.
ПЗУ Д.Л.Б.М. е една од водечките во својата работна област во регионот на Р.Македонија со единствен македонски инвеститор и со повеќе од 20 години работно искуство на регионот на Скопје и пошироко на териториите на Р.Македонија
Со својот искусен  кадар кој поседува високи професионални и етички вредности Б.М лабараторијата секогаш држи чекор со најновите светски медицински трендови и секојдневно тежнее да се задоволат сите барања и да се прошири палетата на услуги се со цел да се задоволат потребите на нашите пациети.
Основните принципи на нашата лабараторија се брзината, исправноста и издавањето на доверливи резултати.
Во нашата работа секојдневната контрола на квалитетот е од фундаментално значење.
Поради и што секојдневно пред почетокот со анализи на материјалот од пациентите, сите уреди во лабараторијата се контролираат и калибрираат со нормален и паталошки серум. А по добивање на очекуваните резултати се почнува со анализите на пациентите.
Редовна контрола на уредите се врши и од странана надворешна акредитирана меѓународно признаена лабараторија од Германија, со која нашата лабараторија има вклучено договор за соработака.
  –Нашата лабараторија нуди сеопфатна и комплетна дијагностика, од високо специјализирани кадри
o    Организирано земање на материјали во ординации, болници, Вашиот дом
o    Можност за изработување на итни анализи*

*во зависност од времето потребно за изведување на анализите


ПЗУ Биохем Медика има склучено договор со Фондот за здравствено осигурување на РМ, за изработка на лабораториски анализи од лабораториски упат- образец ЛУ-1, издаден од матичниот доктор. Пациентот го остварува правото да ги изработи овие анализи на товар на фондот, исклучиво со валиден упат од матичен доктор.
Само лабораторијата на локација ул. ЦветанДимов бр 33 ( во трговскиот центар Чаирчанка ) има склучено договор со Фондот за здравствено осигурување на РМ.

Работно време:

Пон - Пет: 07:00 - 20:00

Саб:  09:00 - 15:00

Нед: не работиме

 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

 

 

Скачать шаблон Joomla с JooMix.org