Недвижности

Почетна :: Недвижности

Првата Приватна Монтесори градинка во Македонија
Монтесори е подготовка за живот
Монтесори е еден од најнапредните системи на едукацијата
Девизата на Монтесори е Помогни ми да го направам сам
Монтесори е солидна база за идните големи луѓе

Нашето долгогодишно искуство, релевантните професионални сертификати и акредатиции, како и целосна имплементација на Монтесори стандардите, се главниот дел од причините за оваа престижна титула.

Се гордееме со многубројните признанија кои низ годините ги добивавме од престижни институции, компании и медиуми, кои сведочат за квалитетите на нашата градинка. Сепак, најголема гордост за нас, и наши најголеми амбасадори се 27-те генерации на Изворчевци кои се пример за квалитетот на образованието кое децата кај нас го впиваат.

Божана Марковска
Основач и Главен Едукатор во Монтесори-Изворче

Пред повеќе од 27 години, тргна кон остварување на својата мисија, да овозможи квалитетно образование за деца, во периодот во кој децата најмногу ги развиваат своите капацитети. Божана Марковска е дипломиран психолог, лиценциран Гешталт психотерапевт, лиценцирана за трансакциона терапија, Монтесори едукатор за предучилишно ниво.

По завршувањето на гимназијата продолжува со своето образование на Филозофскиот факултет во Скопје како една од првата генерација дипломирани психолози. Подоцна добива диплома по Гешталт психотерапија, која меѓу другото помага во развојот на креативниот потенцијал на личноста и беше од суштинско значење за неа да ја отвори првата приватна градинка во Македонија пред 27 години.

Во 1996 година, со поддршка на OPERA NAZIONALE MONTESSORI на Италија, тие беа првите што го започнаа Монтесори во Македонија, како што беше напишано во весникот VITA DELL INFANZIA. Бројни меѓународни контакти овозможија таа да се развие во успешен Монтесори Едукатор. Во 2007 година градинката Монтесори Изворче беше прогласена за модел на предучилишна установа за Југоисточна Европа. За практична имплементација на Монтесори педагогијата таа предавала на 5 универзитети во 5 различни земји. Во моментов, Божана е целосно посветена на децата од нашата градинка.

Елена Марковска
ко-сопственик на Монтесори-Изворче

Таа е Монтесори едукатор за ниво од 3-6 и од 6-9 години. Северно-Американската Асоцијација ја потврди како Монтесори програмски координатор и едукатор за деца од предучилишно и училишно ниво. Од 2014 година e преседател на Југоисточна Европска Монтесори Асоцијација. Монтесори педагогијата ја преставуваше на Педагошките факултети во Скопје, Сандаски (Република Бугарија), Елбасан (Република Албанија). Интензивно пренесува искуства од Монтесори едукацијата и од Канада, САД и Мексико.

 

Работно време:
Пон - Пет: 07:00 - 17:00
Саб - Нед: не работиме

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web: www.montessori.mk

fb   Instagram

Дејности: предучилишни установи и детски градинки – приватни

Работно време:
Пон - Пет: 07:00 - 17:00
Саб - Нед: не работиме

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:

fb   Instagram

Дејности: предучилишни установи и детски градинки – приватни

Работно време:
Пон - Пет: 07:00 - 17:00
Саб - Нед: не работиме

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:

fb   Instagram

Работно време:
Пон - Пет: 07:00 - 17:00
Саб - Нед: не работиме

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:

fb   Instagram

Детската градинка во Виница започнала со работа во 1971 година во новоизграден објект кој е споен со тогашните простории на Црвен крст и ресторанот за детска исхрана. Ново изградените простории заедно со постојните во почетокот претставувале доволен капацитет за престој на околу 60 деца а вкупната површина на објектот изнесувала 600 м². Поради задоволување на потребите на родителите за згрижување на децата од предучилишна возраст, општеството продолжило со ширење на градинките во Републиката, па како резултат на тоа во 1981 година започнала со работа и новата градинка која може да прими значително поголем број на деца.

Во 1995 година, со примената на законските прописи со кои забавиштата преминуваат од училиштата во детските градинки, започнува да работи и детската градинка во Блатец. Со цел да се создадат услови за прием и престој на повеќе деца, во изминатите 7 години се извршени пет нови проширувања на објектите на установата. Така, во 2011 година новиот објект на детската градинка во Виница беше проширен со уште една занимална, во 2012 година беа проширени две занимални во стариот објект на установата, во 2013 година започна со работа нова детска градинка во Трсино, 2015 година во Истибања, а во Јануари 2017 година започнаа да се користат и трите проширени занимални во објектот лоциран во центарот на градот. Паралелно со зголемувањето на бројот на деца од 220 во 2010 година на над 400 во 2017 година во детската градинка се реализирани и нови вработувања така што од 32 во овој период бројот на вработени се искачи на повеќе од 50 лица. Се разбира, зголемен е и бројот на групи во кои се групираат децата од 14 во 2010 година на 19 во 2017 година. Во овој период се отворени 2 нови јаслени групи во објектот лоциран во центарот на градот.

Со сопствени средства, средства од локалната самоуправа и највеќе со средства обезбедени преку разни донатори (како што се Глобалниот еколошки фонд, Програмата за заштита на човековата околина, Швајцарската агенција за развој), реализирани се неколку крупни проекти во објектите во градот. Така, целосно се заменети старите надворешни дрвени врати и прозори на двата објекти со нови алуминиумски и од ПВЦ профили, заменет е котелот за затоплување кој како гориво користеше нафта со нов на пелети, поставена е термо изолациона фасада на едниот објект, инсталиран е систем за наводнување на дворните површини со користење на техничка вода и ред други проекти. Деновиве се очекува да започне да се реализира и проектот за замена на кровните азбестни елементи на едниот објект со нов лимен кров а ќе се направи и хорти културно уредување на дворот. Сите овие проекти се плод пред се на напорната работа на раководното лице на институцијата поддржано од локалната самоуправа на градот.

Работно време:
Пон - Пет: 07:00 - 17:00
Саб - Нед: не работиме

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:

fb   Instagram

Работно време:
Пон - Пет: 07:00 - 17:00
Саб - Нед: не работиме

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:

fb   Instagram

Првата Приватна Монтесори градинка во Македонија
Монтесори е подготовка за живот
Монтесори е еден од најнапредните системи на едукацијата
Девизата на Монтесори е Помогни ми да го направам сам
Монтесори е солидна база за идните големи луѓе

Нашето долгогодишно искуство, релевантните професионални сертификати и акредатиции, како и целосна имплементација на Монтесори стандардите, се главниот дел од причините за оваа престижна титула.

Се гордееме со многубројните признанија кои низ годините ги добивавме од престижни институции, компании и медиуми, кои сведочат за квалитетите на нашата градинка. Сепак, најголема гордост за нас, и наши најголеми амбасадори се 27-те генерации на Изворчевци кои се пример за квалитетот на образованието кое децата кај нас го впиваат.

Божана Марковска
Основач и Главен Едукатор во Монтесори-Изворче

Пред повеќе од 27 години, тргна кон остварување на својата мисија, да овозможи квалитетно образование за деца, во периодот во кој децата најмногу ги развиваат своите капацитети. Божана Марковска е дипломиран психолог, лиценциран Гешталт психотерапевт, лиценцирана за трансакциона терапија, Монтесори едукатор за предучилишно ниво.

По завршувањето на гимназијата продолжува со своето образование на Филозофскиот факултет во Скопје како една од првата генерација дипломирани психолози. Подоцна добива диплома по Гешталт психотерапија, која меѓу другото помага во развојот на креативниот потенцијал на личноста и беше од суштинско значење за неа да ја отвори првата приватна градинка во Македонија пред 27 години.

Во 1996 година, со поддршка на OPERA NAZIONALE MONTESSORI на Италија, тие беа првите што го започнаа Монтесори во Македонија, како што беше напишано во весникот VITA DELL INFANZIA. Бројни меѓународни контакти овозможија таа да се развие во успешен Монтесори Едукатор. Во 2007 година градинката Монтесори Изворче беше прогласена за модел на предучилишна установа за Југоисточна Европа. За практична имплементација на Монтесори педагогијата таа предавала на 5 универзитети во 5 различни земји. Во моментов, Божана е целосно посветена на децата од нашата градинка.

Елена Марковска
ко-сопственик на Монтесори-Изворче

Таа е Монтесори едукатор за ниво од 3-6 и од 6-9 години. Северно-Американската Асоцијација ја потврди како Монтесори програмски координатор и едукатор за деца од предучилишно и училишно ниво. Од 2014 година e преседател на Југоисточна Европска Монтесори Асоцијација. Монтесори педагогијата ја преставуваше на Педагошките факултети во Скопје, Сандаски (Република Бугарија), Елбасан (Република Албанија). Интензивно пренесува искуства од Монтесори едукацијата и од Канада, САД и Мексико.

 

Работно време:
Пон - Пет: 07:00 - 17:00
Саб - Нед: не работиме

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web: www.montessori.mk

fb   Instagram

Градинката Весели Цветови  започнала со работа во далечната 1945 година во Скопје. По ослободувањето на нашата земја,на 15 Март 1945 година, Народниот одбор на Скопската околија ја формирала установата "Мирче Ацев".

Градинката почнала да работи во станбена зграда со 20 деца и 3 вработени. Потребата од згрижување на сé повеќе деца во установата, придонела за отворање на повеќе клонови. Во Декември 1972 година, Собранието на град Скопје донело решение за давање согласност за спојување на градинката "Мирче Ацев" и комбинираната детска установа "Боца Иванова" во една градинка, која добила име "Весели Цветови".

Сé до 1995 година градинката "Весели Цветови" растеше во однос на бројот на деца,вработени и клонови, па достигнала број од запишани 3808 деца во 166 воспитни групи и 17 клонови.

Во 1995 година градинката "Весели Цветови" е поделена од страна на Министерството за труд и социјална политика на повеќе установи, како што се денешните градинки:
•    градинката "Срничка" во населбата Аеродром со 6 објекти,
•    градинката "Буба Мара" во Лисиче со 3 објекти,
•    градинката "Корчагин" во Центар со 3 објекти
•    градинката "8-ми Март" во Драчево  со 2 објекти.


ЈДГ "Весели Цветови"  денес е реномирана градинка која обезбедува квалитетен престој на деца од предучилишна возраст за граѓаните од Општина Кисела Вода. Располага со 6 објекти:
•    Објект "Сончоглед"
•    Објект "Мимоза"
•    Објект "Синоличка"
•    Објект "Кокиче"
•    Објект "Перуника"
•    Објект Ѓурѓица


Објектите се лоцирани на територијата на Општина Кисела Вода, во кои згрижува воспитува и образува 1020  деца, во 35 воспитни групи за кои се грижат 120 вработени.
Објектите се опремени со опрема која е прилагодена за потребите и возраста на децата. Кабинетите располагаат со соодветни дидактички материјали.
Опременоста на нашите објекти овозможува децата да дојдат во контакт со најсовремени дидактички игри и детска литература, а со тоа се збогатуваат нивните сознанија за се што ги опкружува.
Воспитно-образовната работа се реализира согласно Националната програма  за работа со деца од предучилишна возраст  базирана на Стандардите за ран детски развој, преку најразлични содржини, однапред испланирани од стручните служби и воспитниот тим. Секојдневното планирање и реализирање на активностите резултира во правилен психофизички развој и градење на личноста на детето.


Но, за квалитетна работа потребен е квалитетен персонал кој работи со децата. Во градинката "Весели Цветови" посебно внимание се посветува на стручното усовршување на вработените преку најразлични форми на едукација (предавања, работилници, дебати, трибини), развивајќи ја индивидуалната работа на воспитниот и негувателскиот персонал.


Познати сме по многубројните квалитетни приредби по различни поводи, во кои главни актери се децата, а понекогаш вклучуваме и некој родител или вработен, за да биде уште поинтересно.


Работно време:
Пон - Пет: 06:00 - 18:00
Саб - Нед: не работиме

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:

fb Instagram

Скачать шаблон Joomla с JooMix.org