MkMap

Почетна :: Сите локации на едно место

Работно време:
Пон - Пет: 00:00 - 24:00
Саб - Нед: 00:00 - 24:00
 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web

fb Instagram

Работно време:
Пон - Саб: 06:00 - 16:00
Недела: не работиме
 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:

fb Instagram

 
 
 
Работно време:
Пон - Пет:  08:30 - 20:30
Саб: 09:00 - 15:00

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:

fb Instagram

Атомик е динамичен и современ теренски сервис за поправка на електро вилушкари кој нуди квалитетна и сигурна услуга во најкраток временски период.
Палетата на услуги кои ги нуди Атомик содржи сервис и премотување(винклување) на секаков вид на едносмерни и асинхрони електромототри и трансформатори.
Нудиме секаков вид на сервис и обновување на исправувачи за акомулаторски батерии.
Асортиманот на услуги на Атомик е проширен и со услуги од индустриската електроника.
Вршиме сервис и поправка на сите видови на електро виљушкари. Во зависност од состојбата на виљушкарот, вршиме мали корекции, поправки или целосен ремонт на електронскиот управувачки дел.
Дел од корекциите вклучуваат вградување на целосно нови елекронски управувачки блокови за регулирање на погонскиот, хидрауличниот и серво моторот.
Вршиме сервис на сите типови на вилушкари, било да се со транзисторска, тиристорска или регулација со склопки.
Располагаме со резервни делови за повеќе типови на електровиљушкари.
Вршиме поправка или ремонт на полначите за тракциони и стационарни акумулаторски батерии.
Нудиме и модернизација на постојните стари исправувачи, со вградување на примарна или секундарна регулација за автоматско полнење на акумулаторските батерии.
Со помош на ваквата регулација се овозможува максимално полнење на батериите а воедно и продолжување на векот за експлоатација на истите.
Произведуваме и уреди за следење и испитвање на акумулаторските батерии.
Премотување на статорските и роторските намотки кај едносмерни и асинхрони електромотори
Сервисирање и ремонт на едносмерни и асинхрони електромотори.
Премотување на трансформатори.
Производство на уреди за испитување на тракциони и стационарни акумулаторски батерии. Со овие уреди се испитува капацитетот на акомулаторските батерии. Со нив може да се врши циклусирање (регулирано празнење) на акумулаторските батерии.
Произведуваме уреди за следење на состојбата на наполнетост на акумулаторските батерии. Овие уреди служат и за поднапонска заштита на батериите (при достигнување до даден напон автоматско исклучување на батеријата), и заштита од препразнување на истите.
Произведуваме уреди за мерење и регулација на температура и влага.

Работно времe
Пон - Саб: 07:30 - 16:00
Недела: не работиме

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web: www.atomik.mk

fb Instagram

 

Стрмош АД Рудници за неметали Пробиштип е формирано 1984 година.
Основната дејност на фирмата е експлоатација и преработка на неметални минерални суровини: кварцит, опалска бреча, аморфниот бел опализиран туф како и зеофит. Експлоатацијата се врши врз база на договори за концесии и дозволи за експлоатација.
Друштвото располага со производни капацитети од 200. 000 тони на годишно ниво (во една смена), искористеноста на капацитетите е 64% со вкупно 36 вработени.
Кварцитот се користи во металургијата за производство на феро легури кои содржат Си. Опалската бреча или пуцолан се користи во цементната индустрија. Белиот аморфен опализиран туф има широка лепеза на примена како што е: за филтрирање на отпадна и вода за пиење, огноотпорна индустрија, градежништво за термо лесни бетони и малтери, како носач на пестициди, полнител во гумарската и индустријата за хартија, индустријата за бои итн.
Капиталот на друштвото е 100% приватен, Својот понатамошен развој друштвото го темели на развојот на новиот производ Зеофит кој има широка примена.

Работно време:
Пон - Пет: 08:00 - 17:00
Саб - Нед: 08:00 - 17:00

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web: http://www.strmos.com.mk

fb Instagram

Работно време:

Пон - Чет: 08:00 - 20:00
Пет - Нед: 08:00 - 20:00

e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.:

fb Instagram

Скачать шаблон Joomla с JooMix.org