MkMap

Почетна :: Сите локации на едно место

Работно време:
Пон - Пет: 07:00 - 16:30
Сабота: 08:00 - 14:00

e-mail:
web:

fb Instagram

Работно време:
Пон - Пет: 07:00 - 14:00
Саб: 07:00 - 12:00
Нед: не работиме

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:

fb Instagram

Дејности: лаборатории, лаборатории – микробиолошки

Фуд Лаб ДОО – Систем за контрола на квалитет на храна и пијалоци со седиште во Скопје е основана во 2018 година.

Лабораторијата е специјализирана за вршење на лабораториски анализи со цел утврдување на безбедноста и квалитетот на храната и истите се излистани на нашта веб страна. Таа работи со одбран тим со високо квалификувани професионалци со богатно работно искуство. Лабораторијата соработува со други акредитирани лаборатории каде се вршат анализи кои ја дополнуваат понудата на Фуд Лаб.

Нашата цел е да обезбедиме најдобар квалитет за да ги задоволиме барањата и потребите на нашите клиенти. Ние се стремиме да го задржиме високиот професионализам, флексибилност, сигурност и компетентна работа во строга согласност со законските и техничките правила и норми. Ние ги цениме нашите клиенти, одржуваме професионално и чесно партнерство со нив, и се стремиме на постигнување на задоволство на нашите клиенти од извршените услуги.

Лабораторијата Фуд Лаб е лоцирана во нова, модерно опремена зграда и врши хемиски, физичко-хемиски, микробиолошки и сензорни анализи на храна и пијалоци

Работно време:

Пон - Пет: 08:00 - 16:00
Саб - Нед: не работиме

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web: www.foodlab.com.mk

fb Instagram

За основањето...
РЖ Техничка контрола е основана во 1965 година, како дел од Рудници и Железарница "Скопје", како Централна лабораторија за хемиски и механички испитувања во областа на металургијата. Основната активност на РЖ Техничка контрола уште од почетоците била утврдување на квалитетот на металуршкото производство на челик.

Денес
Од 1997 година, РЖ Техничка контрола постои како акционерско друштво. Се состои од неколку лаборатории: лабораторија за металуршки испитувања, лабораторија за испитувања без разрушување и лабораторија за хемиска анализа.

Визија и мисија
Визија: Визијата на РЖ Техничка контрола е да стане позната лабораторија за хемиска, металуршка и механичка анализа и анализа без разрушување на метали, метални делови и конструкции.

Мисија: Мисијата на РЖ Техничка контрола е да влијае на квалитетот на металуршките производи и на безбедноста на металните конструкции вградени во овие производи со прецизна и навремена анализа.

Кадар
Во РЖ Техничка контрола вработени се 89 луѓе меѓу кои 19 инженери од областа на металургијата, технологијата, хемијата, физиката, машинството, електротехниката итн.

Работно време:
Пон - Пет: 07:00 - 15:00
Саб - Нед: не работиме

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web: www.rztk.com.mk

fb Instagram

Работно време:
Пон - Пет: 08:00 - 16:00
Саб - Нед: не работиме

e-mail:
web:

fb Instagram

Работно време:
Пон - Пет: 08:00 - 16:00
Саб - Нед: не работиме

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:

fb Instagram

Дејности:медицина на труд, лаборатории - биохемиски, проценка на ризик

Работно време:
Пон - Пет: 08:00 - 16:00
Саб - Нед: не работиме

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web: www.luksmedicus.com

fb Instagram

Скачать шаблон Joomla с JooMix.org